CURRICULUM VITAE

cv-čko

Vyše tridsaťpäť rokov štúdia významných diel autorov z oblasti ezoteriky, náboženstva, mystiky a mágie ma utvrdilo v hlbokej viere v Univerzálne zákony. ĎAKUJEM BOŽEJ PROZRETEĽNOSTI, že mi dovolila neustále študovať, poznávať a vnímať Univerzum a celý makro i mikro svet.

Život mi ukázal že jednoznačne platí:

  1. Nájdi seba !
  2. Spoznaj seba !
  3. Ovládni seba !

oddelovačik

Už viac ako tridsaťpäť rokov sa snažím spracovať celú oblasť ezoteriky a vytvoriť univerzálny a všestranný systém pre všetkých záujemcov o ezoteriku. Ide o systém, ktorý je založený na tom, aby ezoterika konkrétne osoby psychicky a zdravotne neničila a dala im okrem ezoterickej cesty dlhovekosť, bezchorobnosť a extrémnu výkonnosť. Taktiež sa usilujem pozbierať čo najviac materiálu, ktorý je potrebný pre meditáciu a zároveň chcem vytvoriť internetovú verziu učebnice ezoteriky, ktorá bude obsahovať množstvo teoretických výkladov jednotlivých ezoterických ciest. Budem tu zahŕňať zákonitosti obrovského množstva ezoterikov celej histórie ľudstva. Nie je to ezoterické dielo pojednávajúce o ceste jedného ezoterika, je to dielo hovoriace o tom, ako dosiahnuť za svojho života to, čo by dosiahlo niekoľko úplne odlišných špičkových ezoterikov.

Ide o sedem základných ezoterických ciest vedúcich do siedmich neurónových oblastí. Poukážem na cesty všetkých významnejších ezoterikov, ktorí realizovali určitú duchovnú cestu a získané skusenosti a poznatky sa budem snažiť zaradiť do sedem skupín, kde každú budem smerovať na niektorú neurónovú oblasť. Ezoterici budú mať takýmto spôsobom možnosť spoznať teoretické základy ezoterického duchovna a zároveň dostanú dosť presné návody, ako a čo cvičiť, aby mohli danú ezoterickú cestu zrealizovať aj fyzicky a nie iba ako fantáziu vo svojich spomienkach.

Som si vedomý, že ezoterici v celej histórii ľudstva neboli schopní vytvoriť určitý sumár základných poznatkov, zjednotiť ho a prepracovať ho až na úroveň vzdelávacieho systému, ktorý by bol schopný niekoho niečo naučiť. Systém ktorý bude na mojich stránkach, dovoľuje ezoterikovi vzdelať sa v oblasti ezoteriky a cvičením dosiahnuť všetkých sedem ezoterických ciest.

Pre mňa osobne je to významný moment, keď môžem dávať, aj za pomoci ďalších meditujúcich ezoterickej verejnosti vlastný priestor, vlastnú identitu a prepracovaný systém, ktorý vyplýva v jasnej výpovedi, o čom je ezoterika, ako sa praktizuje a ako v nej dosiahnuť požadovanú úroveň všestrannosti a dokonalosti. Niekoľko ezoterikov začalo so mnou pracovať a konzultovať teoretické a praktické základy v ezoterike a niektorí po individuálnych konzultáciách precvičujú praktické kroky, ktoré by mal ezoterik ovládať.

oddelovačik

 

AKO NAPREDOVAŤ

Prečo sa v živote trápime, prečo kráčame často z utrpenia do utrpenia, je len a len na našom rozhodnutí, ktorým smerom sa vydáme a ako budeme napredovať.

 

Päť zdrojov najväčších strastí (utrpení) človeka:

  • Zrodenie je strastné !
  • Smrť je strastná !
  • Stretnutie s nemilým !
  • Rozlúčenie s milým !
  • Lipnutie na svetskom !

 

Peter ARTiN

 

 

oddelovac  NÁJDI – SPOZNAJ – OVLÁDNI

NAJ.sk